January 19, 2021
BigHub Rebranding
Blog Rebranding Cover Image

BigHub is growing! And as with every growth there are certain stages that deserve to be treated in a special way.


We believe that BigHub has reached this certain stage - over the last four years it has grown from a tiny company to a brand with clients all over the world.


We would like to reflect this fact somehow so we have teamed up with great illustrators from Czech graphic artelier Drawetc and together we are rebranding BigHub!


And this won't be just a new logo; we are working on a new corporate identity and a way how company communicates as well as on designing all the printed materials that company uses for its business.


This should make BigHub more progressive, innovative and competitive so it can grow even more.

We are not on our own in this - project "Rebranding BigHub" is financed by European Union as a part of its Operational Programme "Praha - pól růstu ČR".

V roce 2020 získala společnost BigHub podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou pomocí Operačního programu Praha - pól růstu ČR, čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora využila firma BigHub v Praze na projekt "Rebranding BigHub" za účelem zpracování nové korporátní identity společnosti. Cílem projektu byl kompletní rebranding společnosti Bighub - zpracování korporátní identity, vytvoření nové formy komunikace společnosti a navržení veškerých merkantilií, které společnost využívá při své činnosti.  Projekt měl za cíl učinit společnost progresivnější, inovativnější a konkurenceschopnější. Projekt "Rebranding BigHub" je spolufinancován Evropskou unií.